Yantra programma, activiteiten

Wie we zijn is wat we deden, wat er komt ligt in het heden.

4 avonden over Karma: (Najaar 2021, data volgen)

Het woord karma heeft inmiddels een vermelding in de dikke van Dale en dat geeft wel aan dat het woord inmiddels ingeburgerd is, al is het de vraag of we de oorspronkelijke betekenis wel helemaal juist begrijpen. Het woord “karma” wordt bijvoorbeeld vaak toch nog verstaan als schuld, straf, geluk of lot.

kar·ma (het; o)1(hindoeïsme en boeddhisme) het geheel van goede en slechte daden en gedachten tijdens het aardse bestaan, dat iemands latere bestaan bepaalt

Het is duidelijk dat het begrip karma oorspronkelijk uit India stamt en vanuit het hindoeïsme in het boeddhisme terecht gekomen is. Wat precies “goede” en “slechte” daden zijn is nog helemaal niet zo gemakkelijk te bepalen, ethiek is immers cultuur-afhankelijk. 

Karma is actie: Daden en gedachten bepalen onze toekomst en volgens boeddhisten is het vooral onze motivatie, onze intentie (bedoeling) die bepalend is voor de gevolgen van onze handelingen. We leven hier en nu, maar kunnen de tijd hier niet stoppen. Zo lang we leven kunnen we niet stil blijven staan. Leven is bewegen. Je moet handelen legde Krishna al uit in de Bhagavad Gita: Het verleden bracht ons tot wie we nu zijn, en hoe we onze wereld momenteel ervaren. Wat we nu doen bepaalt de toekomst. Boeddha zei bovendien: Karma is een zeer verborgen verschijnsel en moeilijk helemaal te doorgronden.  

We zullen deze vier avonden proberen licht te laten schijnen op het onderwerp karma. Van het verleden kunnen we zeker veel leren, maar wat gebeurd is, is gebeurd. Laten we dus vooral vooruitkijken nadenken en beslissingen nemen over onze onze motivatie en onze handelingen. Of we ons daar nu bewust van zijn of niet, de toekomst ligt op die manier in onze handen. 


Bertine van Aalderen, aura-reading

Een aurareading geeft informatie over jou en je leven, je beweegredenen en je mogelijkheden. De aura (je uitstraling) bevat informatie over wie je bent, wat er binnen in je gebeurt en is gebeurd, wat je kwaliteiten en eventuele belemmeringen zijn. Mijn ervaring is dat een reading je makkelijk in contact brengt met jouw eigen, unieke kwaliteiten en inzicht geeft in aandachtspunten. Deze (h)erkenning heeft een positief effect op de manier waarop je naar jezelf kijkt.

Lijkt het je leuk om eens met andere ogen naar jezelf te kijken? Maak dan een afspraak!

Een sessie duurt ongeveer 45 minuten en de kosten zijn € 30,- *

Bertine is weer aanwezig voor aurareading op:

12 Juni, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december

Voor de indeling van de middag is het nodig om van te voren een afspraak te maken. Dat kan in de winkel, telefonisch via 050 313 60 64 of per mail: info@yantra.nl.
* deze prijs geldt alleen voor de sessies bij Yantra.

Het goede doel van dit jaar is de stichting straatwijs, die met dit geld maaltijden beschikbaar stelt voor daklozen. We hebben inmiddels 500 Euro aan deze stichting over gemaakt.

Voor meer informatie ga naar bertinevanaalderen.nl/reading.


Astrologie – Tom Veltjen

5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 september, november

Komende maanden bestaat er de mogelijkheid om in Yantra je horoscoop te laten trekken en een kortdurend consult met uitleg te krijgen.
Astroloog Tom Veltjen komt op verschillende zaterdagen naar Yantra en is de hele middag beschikbaar. Een kort consult zal vooral gaan over de basis ingrediënten van de horoscoop. Astrologie is een prachtig instrument om inzicht te krijgen in jezelf. Allerlei processen, talenten, uitdagingen en actuele vraagstukken kunnen met astrologie verdieping en inzicht geven.
Nog interessanter wordt het als het al kan gaan over je levensbestemming, talenten of specifieke uitdagingen in dit leven. Per consult gaan we zien wat zich aandient.
Een consult van 30 minuten voor € 20

Voor een goede horoscoop is het belangrijk om je geboorte tijd, je geboorteplaats en dag van geboorte te weten. Probeer die informatie dus zo nauwkeurig mogelijk mee te nemen.

5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 september, november (12.00 tot 16.00 uur)

Een afspraak maak je door naar Yantra te bellen 050 313 60 64 of per mail: info@yantra.nl.