Over gebedsvlaggen

Lung-ta (tibetaanse gebedsvlaggen).

Overal in de boeddhistische wereld kom je gebedsvlaggen tegen. Bij tempels, kloosters, huizen, bruggen bergpassen worden deze vlaggen opgehangen om hun gebeden te laten voort wapperen.

De gebeden die op de vlaggen gedrukt zijn, worden door de wind voort gedragen voor het welzijn van alle wezens. Als mensen de vlaggen zien worden ze op elk moment aan de Dharma herinnert, bijvoorbeeld als ze naar hun werk gaan.

Het windpaard

In het midden van de vlag vinden we het windpaard, een sterk paard dat de goede wensen op zijn rug draagt en ze in alle windrichtingen meeneemt en verspreidt. Door de vlaggen op een hoge plaats op te hangen kan de wind de wensen meenemen, totdat de letters onleesbaar geworden zijn. Het is gebruikelijk dat de oude vlaggen dan weggehaald worden en nieuwe vlaggen worden opgehangen. Vaak gebeurt dit op een feestdag.

De buitengewone Garuda van het Noorden:De Garuda, een mythische vogel, in het noorden, is onverschrokken en kent geen angst. Deze vogel bezit enorme kracht en macht. De garuda zweeft verder en verder, zonder dat iemand hem kan tegenhouden, net als je geest. Hij Symboliseert bevrijding van hoop en angst.

De ondoorgrondelijke Draak van het Westen:De draak van het westen houdt ervan om in de wolken en de wind te zijn. Het is de taak van de draak om een veilige, warme, eerlijke omgeving te creeeren, waarin je niet bang hoeft te zijn. De draak zit vol leven, heeft veel kracht en energie, maar is toch vriendelijk en speels. De luchtdraak vertegenwoordigd vrijgevigheid, spontaan je doel bereiken, elegantie en gelijkmoedigheid.

De bijdehante Sneeuwleeuw van het oosten: De sneeuwleeuw vertegenwoordigt vreugde en opgewektheid, een geest die niet twijfelt, en de dingen helder en exact weet. De sneeuwleeuw heeft een schoonheid en waardigheid die het gevolg zijn van een lichaam en geest die in balans en op elkaar afgestemd zijn. De sneeuwleeuw heeft een jeugdige, levendige energie van goedheid en een natuurlijke opgewektheid.

De bescheiden Tijger van het zuiden: De tijger vertegenwoordigt onvoorwaardelijk vertrouwen, wakkere discipline, vriendelijkheid en bescheidenheid. De tijger is ontspannen en toch vol met energie. De tijger verblijft in de vriendelijke staat van een wezen dat op een natuurlijke manier tevreden en voldaan is.

Deze vier dieren de Garuda, de lucht draak, de sneeuwleeuw en de tijger vindt je meestal in de hoeken van de tibetaanse gebedsvlaggen. Ze worden de vier nobelen genoemd en vertegenwoordigen de hoogstaande kwaliteiten die bodhisattva’s ontwikkelen op het pad naar de verlichting.

De traditionele 5 kleuren stellen de 5 Boeddhafamilies voor, die weer verbonden zijn aan de vijf elementen. Blauw – Ruimte, Wit – Water, Rood – Vuur, Groen – Lucht en wind, Geel – Aarde. Gebedsvlaggen zijn bedoeld om buiten op te hangen, waar de wind de vlaggen in beweging kan brengen en de zon en de regen de vlaggen doet verbleken en verslijten. Dit natuurlijke proces herinnert ons aan de tijdelijkheid van alle bestaande verschijnselen, het boeddhistische begrip vergankelijkheid wordt op deze manier vorm gegeven.